Wednesday, December 12, 2007

Artikel : Kambing Boer Daging Bermutu.

OLEH: NORNI AZURA NAYAN

DALAM mengubah dan membentuk serta membimbing masyarakat untuk membina jati diri yang prograsif khususnya membantu masyarakat pekebun kecil ke arah peningkatan ekonomi keluarga mereka, pelbagai program tela diperkenalkan oleh kerajaan negeri.

Artikel : Halatuju Pasaran Daging Kambing Di Malaysia

Apabila membincangkan tentang pemasaran daging kambing, ramai di kalangan penternak merungut tentang ketiadaan pasaran daging kambing dan juga mengenai harga daging kambing yang tidak menentu. Ini secara tidak langsung membuatkan ramai yang berfikir panjang untuk membela kambing-kambing yang berkualiti rendah bagi tujuan sembelihan. Namun begitu fenomena ini di lihat tidak lagi berpanjangan sejak akhir-akhir

Statistik Kambing-Wangi